چگونه از رنگ برای عکاسی بهتر استفاده کنیم؟

چگونه از رنگ برای عکاسی بهتر استفاده کنیم؟ بسیاری معتقدند که هیچ چیز مانند رنگ و نور نمی‌تواند در عکاسی جایگاه داشته باشد؛ عواملی قوی که به راحتی تمام ترکیب‌بندی عکس را تعیین می‌کنند و حتی توازن کلی عکس و جایگاه سوژه نیز به آنها بستگی دارد. در این مطلب می‌خوانیم چگونه از رنگ برای عکاسی … ادامه خواندن چگونه از رنگ برای عکاسی بهتر استفاده کنیم؟