زیباترین منظره های دنیا که می توان از فضا دید

همیشه مایه‌ی کنجکاوی ما است که بدانیم چه چیزهایی بر روی زمین را می‌توان از فضا دید. برخی ویژگی‌های جغرافیایی و برخی ساخته‌ی بشر به‌ قدر کافی عظیم هستند تا از صدها کیلومتر آن‌سوتر هم دیده شوند. اینجا و در این مطلب ده پدبده عظیم روی زمین را که می‌توان از فضا هم دید فهرست … ادامه خواندن زیباترین منظره های دنیا که می توان از فضا دید