تفلظ صحیح اسم وی پاوِل وآلیرِویچ دورآو (به روسی: Па́вел Вале́рьевич Ду́ров) است. اما در ایران با نام پاول دورُف یا دوروف شناخته می شود. و