بازی های ویدئویی برای مغزتان خوب است؛ بخوانید چرا!

سال هاست که بحث در باب تاثیر منفی بازی های ویدئویی، موسیقی راک، تلویزیون و غیره وجود دارد. تاثیرات منفی از قبیل اعتیاد، افزایش خشونت و عواقب سلامتی بسیار مانند چاقی مفرط، آسیب های مکرر فشار، بیشتر از نکات مثبت در رسانه ها مطرح می شوند. در زمینه ی مضرات بازی های رایانه ای و … ادامه خواندن بازی های ویدئویی برای مغزتان خوب است؛ بخوانید چرا!